Roomliving tilbyder nu også betaling med Forbrugsforeningen

Pengene tilbage til medlemmerne

Forbrugsforeningen har siden 1886 arbejdet for, at medlemmerne spa- rer penge. Det er en non-profit forening, så alle penge, der kommer ind i Foreningen, skal komme medlemmerne til gode. Al bonus bliver betalt tilbage til medlemmer, og eventuelle overskud bliver investeret i fx ferieboliger. Forbrugsforeningen har derfor ferieboliger i Køben- havn, Berlin, Marielyst og Grønnestrand, der står til rådighed for dig som medlem til en speciel medlemspris.

De valgte repræsentanter bestemmer

Det er kun medlemmer af overenskomstforhandlingsberettigede orga- nisationer, der kan blive medlem af Forbrugsforeningen.
Som medlem i Forbrugsforeningen repræsenteres du af de repræsen- tanter, som organisationerne har valgt. Repræsentantskabet er for- eningens højeste myndighed og består af op til 76 repræsentanter fra forskellige organisationer. Repræsentantskabet vælger foreningens formand og 6-7 bestyrelsesmedlemmer.

Det er let at få bonus

Vi arbejder for, at du skal have mest muligt ud af dit medlemskab og opnå bonus i så mange butikker som muligt. Reglerne er gennemsku- elige, og du kan også betale med kortet, når der er udsalg og nedsatte varer i de tilknyttede butikker.

Vil du gøre det lettere at vælge butikker med bonus, så benyt Forbrugs- foreningens app. Den giver overblik over de mange butikker netop der, hvor du befinder dig. Følg også med i din forening gennem medlems- bladet, nyhedsmail, Facebook og Instagram.

Læs mere omkring Forbrugsforeningen – her.

Hvis du ikke er medlem, så kan se læse mere omkring fordelene – her.

Skriv et svar